โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T ลงพื้นที่จัดทำแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T ลงพื้นที่จัดทำแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดทำแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายประพันธ์ บุยส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก และชาวบ้านตำบลเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก ที่สนใจในการสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้และบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อพัฒนาต้นทุนในชุมชนสู่การสร้างอาชีพและเกิดเป็นรายได้

 

ข่าว/ภาพ พิษณุ พรมพราย, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา