โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 9025 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดประกาศและขอบเขตของงานแนบท้ายประกาศนี้

1. ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิตฯ

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

3. ใบเสนอราคางานจ้างถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา