โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 12628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

           ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5- 9 กรกฎาคม 2564 นั้น มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการทดลองปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

          มหาวิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://entrance.rmutl.ac.th/Dep/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา