โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) สำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานใน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) สำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานใน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ รพ.สต.ดวงดี จัดส่งทีมงานลง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) บริเวณ อาคารสำนักงาน ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบริเวณหอพักบุคลากรในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  


หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในสำนักงาน ทางสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำมาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคทันที โดยประสานกับเทศบาลตำบลป่าป้อง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าป้อง บ้านดวงดี ส่งทีมงานให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แบบ Deep Cleaning กำจัดเชื้อโรคและไวรัส ตามแบบมาตรฐานสากล เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณ อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้ และหอพักบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) รวมถึง เป็นไปตามหลักการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ช่วงบ่าย ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัสให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส, คเชนทร์ เครือสาร, วีรวิทย์ ณ วรรณมา
เรียบเรียง รุตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา