โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2565 สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารในลักษณะบทความที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ของนักวิจัยและนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ มีกำหนดรออก ราย 4 เดือน


โดยผู้เขียนสามารถเลือกเขียนบทความในคอลัมน์ต่างๆ ได้ดังนี้ 

  • รอบรั้ว มทร.ล้านนา
  • บริการวิชาการ
  • เปิดมุมมอง
  • ชุมชนเดินทาง
  • เรื่องเล่าชาว (มทร.) ล้านนา
  • คู่คิดมิตรชุมชน
  • งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง
  • ซะป๊ะ สเปซ 
  • The Researcher 


สามารถสอบดูรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่ ที่เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew

ติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ : 053-266516 ต่อ 1034 
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา