โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการโครงการพื้นที่ต้นแบบดอยอินทนนท์ (อินทนนท์โมเดล) ครั้งที่ 1/2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการโครงการพื้นที่ต้นแบบดอยอินทนนท์ (อินทนนท์โมเดล) ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 789 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วัน​จันทร์​ที่ 25 เมษายน​ พ.ศ. 2565 ผศ.เกรียงไกร​ ธารพรศรี ผอ.สถช และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพื้นที่ต้นแบบดอยอินทนนท์ (อินทนนท์โมเดล)​ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และแก้ไขปัญหา พืชเชิงเดี่ยวในลุ่มน้ำสาขาแม่กลาง และลุ่มน้ำสาขาแม่แจ่มตอนล่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ได้อย่างยั่งยืนแบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุม​เตชะตุงคะ กองบิน 41 จังหวั​ดเชียงใหม่​  

ข้อมูล/ภาพ เกรียงไกร ศรีประเสริฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา