โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา กิจกรรมการปลูกจิดสำนึกรักชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา กิจกรรมการปลูกจิดสำนึกรักชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 886 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) ร่วมกับ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส.ต.ท.ทักษิณ อินต๊ะพงค์ สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 100 นาย ณ ห้องบรรยายหลักสูตรจิตอาสา กองบิน 41 กองทัพอากาศ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนในหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ข้อมูล กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้
ภาพ เชียงใหม่นิวส์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา