โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการ ศูนย์ฝึกเข้มแข็ง สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการ ศูนย์ฝึกเข้มแข็ง สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 ทำหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 100 นาย ในกิจกรรมรับชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติตามโครงการ ศูนย์ฝึกเข้มแข็ง สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พันโทกชกร ปันทราช รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ทั้งนี้ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตศึกษา นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนในหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ข้อมูล กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้
ภาพ เชียงใหม่นิวส์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา