โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 : หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 : หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 797 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำหน้าที่เป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ บรรยายถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ให้กับผู้เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ,ทหาร, ตำรวจ, และประชาชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึก จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 13-29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา เป็นต้นแบบของเยาวชน ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 (กองบิน 41) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

ในโอกาสนี้ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตศึกษา นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนในหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี, นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, fb-สำนักงานพัฒนาภาค 3 นทพ. เชียงใหม่
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี


ข่าวที่เกี่ยวข้องคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา