โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรมโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรมโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2565 โดยในช่วงเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงค์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศึกษาทั่วไป จากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่สังกัด ร่วมเดินขบวนพาเหรดในกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายการทำงานร่วมกับของบุคลากร ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อรองรับกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รูปภาพเพิ่มเติม ดูที่ Facebook Page มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  1. กิจกรรมโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2565 (1)
  2. กิจกรรมโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2565 (2)

 

อื่นๆ

 

 

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา