โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2566 สถช. มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2566 สถช. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 39 หน้า
ปีพิมพ์ 2566

 

เกี่ยวกับหนังสือ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงทัศนคติที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบงานราชการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 

ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้

  • บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  • บทที่ 2 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงานบุคลากรประจำสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  • บทที่ 3 แผนพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

อ่านแบบออนไลน์ :
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา