โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดการความรู้ สถช. มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แผนการจัดการความรู้ สถช. มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แผนการจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 9 หน้า
ปีพิมพ์ 2566

 

เกี่ยวกับหนังสือ
แผนการจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในด้านการจัดการความรู้ โดยมีการกำหนดทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566

 

ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี้

  • บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  • บทที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

อ่านแบบออนไลน์ :
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา