โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 และ พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 11 หน่วยงาน

 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์  ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 "...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023) ตลอดจนบรรยายพิเศษ จาก นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานสภาอุสากรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าเชียงใหม่ ในช่วงเช้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดดูย้อนหลังที่    Facebook Page Live สวพ. - พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  (https://fb.watch/l-fF_dSgYU/)  

 

และ ในช่วยบ่าย สนับสนุนงานถ่ายทอดสดพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ระหว่าง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนการบรรยาย และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 เปิดดูย้อนหลังที่   Facebook Page Live สวพ. -พิธีลงนามความร่วมมือ 11 เครือข่าย  (https://fb.watch/l-fulXv9Y8/) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา