โลโก้เว็บไซต์ สถช.เข้าร่วมโครงการ สืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.เข้าร่วมโครงการ สืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการ "สืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม" โดยมีพระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ วัดช่างเคี่ยน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณาจารย์และบุคลากร สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม และร่วมทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ "ทานขันข้าว"  ซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการกำหนดการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระ ฟังธรรม ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา ให้ธำรงอยู่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรอละนักศึกษา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, สถาบันวิจัยและพัฒนา
เรียบเรียง  รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา