โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว.-มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศรับทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว.-มทร.ล้านนา


         วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรียนเชิญคณาอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว.-มทร.ล้านนา กรอบงานวิจัยที่คณะทำงานร่วมสกว.-มทร.ล้านนา ที่ได้ลงพื้นที่มาแล้ว ผ่านระบบ video conference พร้อมกันในทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ) โดยจะหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวิจัยในวันที่ 28 มีนาคม 2560 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

          1. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2560

          2. รายละเอียดทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ไฟล์ PDF

          3. รายละเอียดทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ไฟล์ Word