โลโก้เว็บไซต์ ต้นมื่น | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 Tags : ต้นมื่น

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          24-25 มกราคม 2560 อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารยสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคม ด้วยการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องคลังความรู้สู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)          สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอคือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา