โลโก้เว็บไซต์ knowledge-management | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 Tags : knowledge-management

แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ Knowledge management : เครียดได้ คลายเป็นในยุคโควิด-19 ระบาด
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 / แนะนำบทความ

  สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด Knowledge management : เครียดได้ คลายเป็นในยุคโควิด-19 ระบาด โดย นางสาวนิลุบล สุขวณิช นักจิตวิทยา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ในบทความนี้ ได้แนะนำผู้อ่านทราบวิธีผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดเบื้องต้นด้วยวิธีการทางจิตวิทยา เพื่อให้ตนเองไม่ต้องอยู่กับความเคลียดนานเกินไป โดย นางสาวนิลุบล สุขวณิช นักจิตวิทยา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   คลิกดู... >> อ่านต่อ


แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ Knowledge Management เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมี
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 / แนะนำบทความ

  สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด Knowledge Management เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ “ทุกคน” ควรมี โดย นางสาวนิลุบล สุขวณิช (นักจิตวิทยา) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้    ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะด้านไอที (IT Skills) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา