โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-02 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-08-02


กองแผนฯจัด Reprofile ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
พุธ 2 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธ... >> อ่านต่อ


RMUTL Care มอบถุงรับขวัญบุคลากรฯ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับบุตรสาวคนที่สอง
พุธ 2 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 สิงหาคม พ.ศ. 2560) อาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมบุคลากรสถาบันฯ(สถช.) ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบถุงรับขวัญแสดงความยินดีให้กับนายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตรสาวคนที่สอง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ RMUTL Care ภาพ/ข่าว: หนึ่งฤทัย แสงใส >> อ่านต่อ


ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พุธ 2 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนี้ *มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. *มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 เวลา 13.30-16.00น *มทร.ล้านนาลำปาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 เวลา 13.30-16.00น. *มทร.ล้านนา น่าน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 เวลา 13.30-16.00น. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา