โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-29 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-08-29

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
อังคาร 29 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำเสนองานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เวที ๑. งาน "11 International Lnvention Fair 2017" (WIS 2017)     จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์๒. งาน "Seoul International Invention Fair 2017 " (SLLF 2017)     จัดขึ้นระหว่างวันที่ ... >> อ่านต่อ


สถช. ให้การต้อนรับ สพร. และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)
อังคาร 29 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ "มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile" เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา