โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-29 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-11-29

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการผลักดันการนพผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 / คลังความรู้

  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการผลักดันการนพผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 62 หน้า   ดาวน์โหลดเอกสาร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมการสัมมนา การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา เรื่อง "การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าลำไย" จัดโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา