โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-16 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-12-16

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด : เชียงใหม่ เที่ยวได้ทุกวัน
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ/หัวหน้างานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และดูพื้นที่จัดงานบริหารพื้นที่หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา