โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-03 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2023-03-03

(Blooket) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 / คลังความรู้

  (Blooket) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย จำนวน 180 หน้า ปีพิมพ์ (2566)   รายละเอียด : เอกสารประกอบการเขียน ง.8, ง.9 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยืน   สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา