โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-10 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2023-07-10

มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาฯ รมว.อว. ในโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ภายในงาน Lanna Expo 2023
จันทร์ 10 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมล้านนา โครงการนวัตกรรมผ้าทอไทยลื้อย้อมสีธรรมชาต... >> อ่านต่อ


ผศ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รอง ผอ.สถช. และหัวหน้าโครงการ พร้อมทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ ร่วมเสวนาในงาน Lanna Expo 2023
จันทร์ 10 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ (Lampang Happy Ho) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้นำคณะนักวิจัยเข้าร่วมเวทีเสวนาเรื่อง "Lampang Happy Ho : สร้างเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมให้ยั่งยืน" บริเวณ โซน 6 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายในงาน Lanna Expo 2023 ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ &n... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน Creative Lanna: Re-inventing by Mission 4 @RMUTL
จันทร์ 10 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube ข่าวบริการ

  วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์  ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด  พิธีเปิดงาน “ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์" Creative Lanna: Re-inventing by Mission 4 @RMUTL” ภายใต้โครงการวิจัย “แม่แจ่ม : เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา