โลโก้เว็บไซต์ สถช.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดขึ้น ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพร มหาวิทยาลัยฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑. ภาคเช้า พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ภาคสาย กิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดถบบบริเวณซอยพระนางด้านข้างมหาวิทยาลัย
และ
๓. ภาคค่ำ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, หนึ่งฤทัย แสงใส, วิษณุลักษณ์ คำยอง, นริศ กำแพงแก้ว, ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา