โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-08 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2019-05-08

สถช.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พุธ 8 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดขึ้น ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพร มหาวิทยาลัยฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา