โลโก้เว็บไซต์ Dinner Talk ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ช่วงเสวนา) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Dinner Talk ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ช่วงเสวนา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Dinner Talk ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ช่วงเสวนา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา