โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559

การบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา