โลโก้เว็บไซต์ PA ปีการศึกษา 2558 รอบ 10 เดือน  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

PA ปีการศึกษา 2558 รอบ 10 เดือน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.สุเทพ ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะ ได้เข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 10 เดือน ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมีกลุ่มงานอำนวยการ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของหน่วยงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา