โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดกัญจน์นิธยาราม(ป่าไผ่บ่อทอง) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ พิษณุ พรมพราย 
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา