โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 926 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จัดเตรียมงานโดยจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ ทิน อ่อนนวลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา