โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" รับผิดชอบเก็บขยะบริเวณริมทาง สองฝั่งถนนซอยเจ้าแม่อวนอิม ถึงสะพานเอื้ออาทร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพรราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณเชิงสะพานบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ เจษฎา สุภาพรเหมินทร์, อารีรัตน์ พิมพ์นวน, เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม, วีรวิทย์ ณ วรรณมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา