โลโก้เว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้แต่ง นพณัฐ วรรณภีร์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562
จำนวน 39 หน้า

ISBN 978-974-625-858-6 (Print)
ISBN 978-974-625-857-9 (Online)

------------------------

หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงการนำเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Technology : VR) ออกแบบสื่อแอนนิเมชั่นเป็นภาพจำลองสถานที่สำคัญให้มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้มุมมองผ่านตัวบุคคล ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองผ่านบนหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (Augmented Reality Technology : AR) มาสร้างแบบสื่อแอพพลิเคชั่นแบบ 3 มิติ จำลองโบราณสถานที่มีสภาพชำรุดเสียหายในรูปแบบที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถดูผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นของตนเองได้ องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการแก้ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในสถานที่อื่นๆ ได้ต่อไป

#Virtual reality
#Augmented reality
#เทคโนโลยีเสมือนจริง
#การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
#การประมวลผลภาพ_เทคนิคดิจิทัล
#คอมพิวเตอร์กราฟิก_โปรแกรมคอมพิวเตอร์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
#KBS #แจกอีบุ๊คส์

------------------------

สามารถดูได้ที่ 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=14

https://bit.ly/2EtYOQh


------------------------

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

หรือ

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา