โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มกราคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา