โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถช.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2563

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมกับรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ลานบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา