โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ธันวาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 761 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา