โลโก้เว็บไซต์ KBS No.11 การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.11 การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

 

ISBN 978-974-625-842-5
ISBN 978-974-625-843-2 (e-book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือเล่มนี้ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม "การจัดทำรถกระทง มทร.ล้านนา" ประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดในระดับจังหวัดกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เพื่อเป็นการไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญกว่ารางวัลคือ การได้มาซึ่งองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง องค์ความรู้การจัดทำขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารวมถึงแนวทาง วิธีการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการการความร่วมมือ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา