โลโก้เว็บไซต์ KBS No.10 การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.10 การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2830 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
โดย ณงค์นุช นทีพายัพทิศ
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า


ISBN 978-974-625-837-1
ISBN 978-974-625-838-8 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือเล่มนี้สรุปองค์ความรู้เรื่องกระบวนการออกแบบและจัดวางลวดลาย จากที่มาและแรงบันดาลใจ สู่กระบวนการออกแบบ การทำตัวอย่างต้นแบบ การเสนอแนวคิดต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ สู่ขั้นตอนการทำตัวอย่าง โดยผู้เขียนได้นำตัวอย่างลวดลายจากผลการสังเคราะห์ ในกระบวนการเรียนการสอนสู่การถ่ายทอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการรายย่อย รายใหม่ (Start Up) ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การต่อลาย การสร้างสรรค์อย่างมีที่มา ขั้นตอนการออกแบบ และ การสร้างสรรค์สร้างรายได้ด้วย Creative Economy & Research Creative

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 

-->


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา