โลโก้เว็บไซต์ KBS No.13 การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.13 การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการตลาด สำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing)
โดย วาสนา ดวงคำ, สุรีนาฎ มะโนลา, นริศ กำแพงแก้ว
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

 

ISBN 978-974-625-871-5
ISBN 978-974-625-872-2 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง “การตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Online Marketing)” เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เขียน ถ่ายทอดกระบวนการดำเนินธุรกิจออนไลนให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระบวนการจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ อาทิเช่น กระบวนการส่งเสริมการขาย การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ และการจัดส่งสินค้า

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา