โลโก้เว็บไซต์ KBS No.8 กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.8 กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2695 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
โดย สันติ ช่างเจรจา, รุ่งนภา ช่างเจรจา, นิอร โฉมศรี, ยุทธนา เขาสุเมรุ, ชิติ ศรีตนทิพย์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 35 หน้า

 

ISBN 978-974-625-824-1
ISBN 978-974-625-825-8 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือ "กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด" รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทเรียนการพัฒนาสับปะรดเชิงพื้นที่ของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับเกษตรกรและเครือข่าย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด ได้แก่ บทบาทและความสำคัญของสับปะรด เทคนิคการจัดการปลูกและดูแลรักษา รวมถึงการควบคุมและการจัดการผลผลิตคุณภาพ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา