โลโก้เว็บไซต์ KBS No.7 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.7 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 6698 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)
โดย ณัฐธินี ทรายแก้ว, ศิริลักษณ์ กรุดเงิน, โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์, มาลัย วงค์แก้ว, ณัฐกานต์ วงปินตา
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 38 หน้า

 

ISBN 978-974-625-820-3
ISBN 978-974-625-821-0 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือเรื่อง "หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)" ได้สรุปข้อมูลความรู้พื้นฐาน องค์ประกอบและกระบวนการที่สำคัญ สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็กหรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องมีตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ ขั้นตอนการขอมาตรฐาน Primary GMP และ การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารกลุ่มและการรักษามาตรฐาน ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา