โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปผลการดำเนินงาน "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562"
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2560
จำนวน 255 หน้า

[ PDF ] สรุปผลการดำเนินงานฯ 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา