โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ (Jell Fruity) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ (Jell Fruity)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิจัยและพัฒนา ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และเปิดงาน โดยมี นางสายหยุด สุวัตถี นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากคุณนครินทร์ จิตตธร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น เอ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำเจลล้างมือ

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา