โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สถช. ร่วมประชุมหารือในนามโครงการจิตอาสาฯ ช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยเฮี้ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผอ.สถช. ร่วมประชุมหารือในนามโครงการจิตอาสาฯ ช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยเฮี้ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 เมษายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1876 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยนายพิษณุ พรมพราย และนายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ บุคลากรของสถาบันฯ (สถช.) เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขนุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีแผนเดินทางมามอบสิ่งของให้ประชาชนในพื้นที่บ้านหมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 145 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนามโครงการจิตอาสาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการกักตัวในบ้านของประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากเดินทางกลับจากการประกอบอาชีพที่กรุงเทพ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนได้ให้ความร่วมมือช่วยดูแลเฝ้ระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่เกิดไฟป่าติดต่อกัยถึง 5 ปี และเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
ข่าว พิษณุ พรมพราย
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา