โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 7374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๘ ชุมชน ประกอบด้วย ๑) บ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , ๒) บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ , ๓) บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ , ๔) บ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ , ๕) บ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ , ๖) บ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ๗) บ้านทาสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน , ๘) บ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้ประกาศผล เข้ารอบ ๑๐๐ ชุมชน วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฎว่าชุมชนที่ส่งเข้าประกวด เข้ารอบ ๑๐๐ ชุมชน จำนวน ๗ ชุมชน ต่อไปลุ้นเข้ารอบ ๒๐ ชุมชน ในระยะเวลาอันใกล้นี้

ติดตาม 100 ชุมชน และ แผนพัฒนา 100 ชุมชน ได้ทาง Website : http://ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู.com/index.aspx?pid=c4ec5196-72df-4cd7-8fc0-e051e69322cd


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา