โลโก้เว็บไซต์ KBS No.21 การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.21 การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 
โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้ลานนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-897-5
ISBN 978-974-625-896-8 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือเรื่อง " การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 " ได้ถอดบทเรียนรู้องค์ความรู้จากกิจกรรม "การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ออกแบบสร้างสรรค์งานจากความร่วมมือของ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อส่งขบวนกระทงเข้าประกวดในงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 เรื่องหลัก คือ ความรู้เกี่ยวกับประเพณียี่เป็งล้านนา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดริ้วขบวนกระทงใหญ่ ส่วนประกอบสำคัญของขบวนกระทงใหญ่ รวมถึงแนวทางและวิธีการบูรณาการจนตกผลึกเป็นแนวคิด "นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร" และร่วมกันออกแบบริ้วขบวนกระทงพร้อมกับรถกระทงใหญ่ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมล้านนากับแนวคิดร่วมสมัยได้อย่างลงตัว 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL

RMUTL KBS

ookbee

pubhtml5

youtube


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา