โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ผ.ศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

พร้อมกันนี้ ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ยังเข้าร่วมเป็นตัวแทนสายสนับสนุน ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลโครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา (ห้องประชุมวิเทศสัมพันธ์) อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ข่าว หนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ ผ.ศ.นทีชัย ผัสดี, เสงี่ยม คืนดี, รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา