โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ หมู่ 2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ หมู่ 2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ธันวาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล หมู่2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์เป็นคณะดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และทีมงานร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล ประกอบอาชีพปลูกหน่อไม้และผักตามฤดูกาลส่งขายในบริเวณชุมชน และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ แต่มีปัญหาคือยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและตราสัญญาลักษณ์สินค้า ไม่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และยังใช้ระบบการจัดการบัญชีและการบริหารกลุ่มวิสาหกิจโดยใช้การจดบันทึกด้วยมือ

 

ในการนี้ธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน ซึ่งทางคณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและให้ลูกหลานสืบสานต่อไป

 

ข่าว/ภาพ วรรธพงศ์ เทียนนิมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา