โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (บางตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (บางตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4553 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลาสมัคร

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม (บางตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น)
ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 - 4 มกราคม 2564

 

การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศที่เว็บไซต์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/  

 

ผู้สนใจสามารถ

ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่

ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์ สแกน QR code ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์

URL Link : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ URL Link : https://facebook.com/RMUTLOTOU/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร : 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา