โลโก้เว็บไซต์ KBS No.19 มะกิ้ง ไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.19 มะกิ้ง ไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย
โดย จิรภา พงษ์จันตา

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

 

ISBN 978-974-625-892-0
ISBN 978-974-625-891-3 (eBook)

 

เกี่ยวกับหนังสือ:
หนังสือ "มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย" เล่มนี้ เรียบเรียงจากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยและการสำรวจแหล่งปลูกต้นมะกิ้งและการใช้ประโยชน์ในชุมชน จากการดำเนินงานวิจัยตามโครงการสำรวจและศึกษาสารโภชนะเภสัชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้งพื้นเมือง (Hodgsonia heteroclita (Roxb) จังหวัดลำปาง เป็นโครงการเพื่อสนองงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปีงบประมาณ 2562 มาเรียบเรียงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ โดยเนื้อหาด้านลักษณะพันธุศาสตร์ของพืชมะกิ้ง ลักษณะการเจริญเติบโต ออกดอกผล การใช้ประโยชน์ในชุมชน และแนวทางการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์มะกิ้งไม้เถาจากยอดดอย

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา