โลโก้เว็บไซต์ สวก. ลำปาง จำหน่าย สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สวก. ลำปาง จำหน่าย สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3962 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จำหน่ายสารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย 

เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับพืช แมลงศัตรูพืช โรคพืช ที่แตกต่างกัน

มีหัวเชื้อที่ สามารถนำไปผลิตขยายได้เอง ทั้งแบบหัวเชื้อสด และผง

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแก่สังคม ดำเนินการวิจัยพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช พันธุ์พืช และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตร

 

ทางสถาบันฯ ได้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คือ "สารชีวภัณฑ์สามารถนำมาควบคุมศัตรูพืชทดแทนสารเคมี" เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเป็นไปตามความต้องการของตลาด พัฒนาเชื้อรากำจัดแมลง บิวเวอร์เรีย และ เมตาไรเซียม ควบคุมแมลง เชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับพืช แมลงศัตรูพืช โรคพืช ที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวเชื้อที่ สามารถนำไปผลิตขยายได้เอง ทั้งแบบหัวเชื้อสด และผง ซึ่งสามารถดูภาพผลิตภัณฑ์ได้จากคลังภาพแนบท้าย

 

[[ ดาวน์โหลด รายการผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่ ]]

 

ผู้สนใจ สามารถ สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร / Line 089 6288705 หรือ 065 0042299

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา